Jak wygląda operacja? Operacje wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, w trybie chirurgii jednego dnia (nie ma potrzeby pozostawania w szpitalu). Zabieg trwa około 30 – 40 minut.

Chirurg wykonuje niewielkie cięcie w fałdzie podbrzusznym nad pachwiną. Otwiera kanał pachwinowy, dociera do worka przepuklinowego, podwiązuje go u podstawy i usuwa. Następnie wykonuje plastykę kanału pachwinowego. Powłoki zamyka używając szwów wchłanialnych. Szew śródskórny gwarantuje, że blizna będzie prawie niewidoczna. Na ranę zakłada się opatrunek, który na ogół zdejmuje się w 7. dobie. Po zabiegu dziecko przenoszone jest na salę wybudzeń. Wybudzanie trwa około pół godziny, potem pacjent wraca na swoją salę. Po około godzinie dziecko może się napić. Jeśli toleruje pojenie, to zwykle po 2 — 3 godzinach może udać się do domu.

W karcie informacyjnej rodzice znajdą zalecenia dotyczące pielęgnacji, leków przeciwbólowych i dalszej kontroli chirurgicznej. Po zabiegu dziecko może chodzić. Okolice rany należy chronić przed urazami i unikać większego wysiłku.

Umów się na konsultację